wilkop.eu Regulace WILKOP - chytré vytápění

Víme jak na dvousložkovou cenu tepla,
aby Vaše náklady na vytápění byly optimální
  Aktuality       Reference Newsletter společnosti WILKOP - trade Facebook
Dobrý den,
Vám, kterým dodává teplo společnost Veolia, platíte tzv. dvousložkovou cenu tepla. První složku představuje cena za rezervovaný výkon a druhou složkou je platba za skutečně odebrané teplo.

Po instalaci našeho systému EKOREG - BXC se automaticky snižují Vaše platby za skutečně odebrané teplo (druhá složka platby), ale co s tou první složkou, s rezervovaným výkonem, za kterou navíc platíte každý měsíc i v letním období ?

Výše platby za rezervovaný výkon se odvíjí od celkové roční spotřeby tepla. Pokles roční spotřeby tepla díky instalaci systému EKOREG - BXC vytváří předpoklad pro snížení Vašich měsíčních plateb za rezervovaný výkon.
Základní informace o systému EKOREG-BXC

Dodavatel tepla Vám ovšem stálé platby za rezervovaný příkon nesníží automaticky. O snížení plateb za rezervovaný výkon je však třeba požádat a tuto žádost dodavateli tepla řádně zdůvodnit.

Proto Vám nyní předkládáme tuto speciální nabídku:

V případě uzavření kupní smlouvy na dodávku systému EKOREG - BXC
v období od 2.1.2018 do 31.5.2018, Vám ZDARMA zpracujeme žádost
o snížení rezervovaného výkonu,

čímž výrazně snížíte své náklady na teplo

Bližší informace Vám rádi poskytneme v našem obchodním oddělení
tel: 734731131 , 571627324
e-mail: obchod@wilkop.eu